สเก็ตบอร์ด กีฬาที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่แฟชั่นและความนิยมเท่านั้น

กีฬาสเก็ตบอร์ด (Skateboard) ได้มีขึ้นมานานมาก โดยคล้ายกับการเล่นเซิร์ฟบอร์ด (Surf Board) หรือกระดานโต้คลื่น แต่ดัดแปลงเพื่อให้สามารถเล่นบนบกได้ และไม่จำกัดในกลุ่มเด็กผู้ชายเทานั้น เพราะในปัจจุบันนี้มีผู้หญิงและในวัยผู้ใหญ่ก็หันมาเลือกเล่นกีฬาชนิดนี้กันมากขึ้น ซึ่งอาจจะมาจากหลาย ๆ เหตุผลที่ชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นความสนุก ท้าทายความกล้า หรือว่าจะเลือกเป็นกีฬาอาชีพ เป็นต้น โดยมีการสนับสนุนให้กีฬาสเก็ตบอร์ดบรรจุอยู่ในกีฬาโอลิมปิกอีกด้วย

นักกีฬาที่ชื่นชอบความท้าทายในการเล่นสเก็ตบอร์ดก็จะมีความมุ่งมั่นสำหรับการฝึกซ้อมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ไม่ใช่การเลือกเล่นตามแฟชั่นและความนิยมเท่านั้น การคิดค้นลีลาและท่วงท่าในการบังคับสเก็ตบอร์ดก็จะสร้างสรรค์และมีความหลากหลายมากขึ้นเช่นกัน ทำให้มีความน่าสนใจในฐานะกีฬาอย่างเต็มภาคภูมิ

ประสบการณ์แบบไหนบ้างที่จะได้ความแตกต่าง…ในกีฬาสเก็ตบอร์ด

การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายทุกประเภทนั้นมีคุณค่าในตัวเอง แต่ก็จะมีประสบการณ์บางอย่างที่แตกต่างด้วยเช่นกัน นักกีฬาสเก็ตบอร์ดจะต้องได้รับประสบการณ์ดังนี้

  1. ได้ฝึกทักษะที่อาศัยความชำนาญและการฝึกฝนแบบเฉพาะ โดยการควบคุมอุปกรณ์สเก็ตบอร์ดให้เคลื่อนที่ตามเส้นทางต่าง ๆ ซึ่งจะถูกกำหนดขึ้นมา ซึ่งในการก้าวข้ามผ่านเส้นทางต่าง ๆ อย่างเช่น สภาพเส้นทาง อาจจะเป็นลักษณะภูมิประเทศรอบ ๆ ตัวที่เป็นอุปสรรคในการข้ามผ่านอย่างมีชั้นเชิงและลีลาในการเล่น เน้นทั้งความเร็วและความคิดสร้างสรรค์ในการควบคุมสเก็ตบอร์ด เพื่อให้ไปถึงจุดหมายได้อย่างสวยงามและปลอดภัย
  2. ได้ฝึกทักษะแบบเอ็กซ์ตรีมขั้นสูง ในสนามที่ถูกจัดขึ้นอย่างเช่น ทางลาดชัน หรือเอียง พื้นที่ที่มีลักษณะขรุขระไม่เรียบเหมือนถนน และการข้ามสิ่งกีดขวาง เป็นต้น โดยนักกีฬาสามารถโชว์ลีลาการเล่นได้อย่างอิสระ สามารถริเริ่ม คิดค้นท่าต่าง ๆ ได้เองจนอาจจะได้พบท่าใหม่ ๆ แล้วจารึกเอาไว้ในประวติศาสตร์ด้วยชื่อผู้คิดค้น ถือว่าเป็นงานศิลปะที่มีความงดงามอย่างหนึ่งและเป็นเกียรติที่น่าภาคภูมิใจ

โอลิมปิกเกมส์ คือแรงบันดาลใจที่ดี สำหรับนักกีฬาสเก็ตบอร์ด

เพราะเป้าหมายของนักกีฬาอยู่ที่การได้เข้าร่วมสัมผัสบรรยากาศในสนามระดับที่สากลยอมรับ อย่างเช่น กีฬาโอลิมปิกเกมส์ ซึ่งเป็นเป้าหมายของนักกีฬาทุกประเภททั่วโลก ซึ่งจากนี้ต่อไปจะเห็นการแข่งขันสเก็ตบอร์ดอย่างเป็นทางการในโอลิมปิกเกมส์ ทำให้นักกีฬาสมัครเล่นจากทั่วโลกมีแรงบันดาลใจในการฝึกซ้อมมากขึ้นกว่าเดิม การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนจะมีมากขึ้นตามไปด้วย มีการฝึกซ้อมอย่างจริงจังตามระเบียบวินัยของนักกีฬาอาชีพ นอกจากนี้ยังเกิดอาชีพใหม่ ๆ ขึ้น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกีฬาสเก็ตบอร์ด อย่างเช่น ผู้ฝึกสอนอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และอื่น ๆ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสและประสบการณ์ใหม่ ๆ ในสังคม